PODHĽAD PRE OBYTNÉ PODKROVIE RODINNÉHO DOMU

Podhľad pre obytné podkrovie s požiarnou odolnosťou REI30

Systémové riešenia Knauf pre podhľady a obytné podkrovia v rodinných domoch spĺňajú všetky požiadavky, ktoré vplývajú na kvalitu bývania.

Dôležitými kritériami pre obytné podkrovie, nie je len vizuálne prevedenie, ale najmä funkčnosť a bezpečnosť. Dodržaním spomínaných kritérií, zabezpečíme ideálne podmienky pre bývanie v rodinnom dome pre celú rodinu.

Z pohľadu bezpečnosti riešime požiarnu odolnosť konštrukcie, ktorá je zabezpečená spolupôsobením prvkov Knauf ako systémového celku. Dôležitá je požiarna ochrana nosných konštrukcií, ale primárne ochrana ľudí počas evakuácie v prípade vzniku požiaru.

Funkčnosť podhľadov Knauf je vyjadrená predovšetkým výbornými akustickými vlastnosťami, ktoré dosiahneme opäť pomocou systémových riešení podľa požiadavky projektanta alebo zákazníka.

Finálne vizuálne prevedenie sadrokartónových konštrukcií dosiahneme pomocou tmeliacich materiálov Knauf, ktoré sú ľahko spracovateľné a zároveň zaručia vysokú kvalitu povrchu.

Produktové riešenie Knauf

V rodinnom dome Hučkovcov sme použili podhľad KNAUF D612.sk, nakoľko je to ideálne riešenie pre realizáciu obytného podkrovia. Opláštenie podkrovia je realizované protipožiarnou doskou Knauf RED Piano / GKF s hrúbkou 15 mm, ktorá je upevnená na oceľovej podkonštrukcii z montážnych CD profilov 60/27. Konštrukcia je doplnená o minerálnu izoláciu v hrúbke 100 mm s min. objemovou hmotnosťou 15 kg/m3. Táto hrúbka izolácie je potrebná z hľadiska požiarnej odolnosti. Kvôli tepelno-technickým vlastnostiam je potrebné hrúbku izolácie doplniť podľa požiadaviek stavby. Skladba podhľadu D612.sk zaručuje požiarnu odolnosť konštrukcie REI 30 (30 minút namáhanie zo spodnej strany).

 

 

Kvalita tmelenia

Dôležitým krokom pri montáži sadrokartónových konštrukcií je tmelenie spojov medzi doskami. Tmely Knauf umožňujú tmeliť sadrokartónové dosky v kvalitách Q1-Q4.

Ukážka jednotlivých stupňov tmelenia Q1 – Q4 pri reálnych podmienkach v miestnosti, kde je dostatok denného aj umelého svetla. Viac tu www.knaufperfectsurfaces.com 

 

Stupeň kvality Q1 Stupeň kvality Q2
Základné tmelenie pre povrchy, na ktoré nie sú kladené žiadne optické nároky, prípadne sa prekrývajú ďalšou vrstvou dosiek. Štandardné tmelenie, postačujúce pre nízke nároky  kladené na plochy zvislých a vodorovných konštrukcií.
Stupeň kvality Q3 Stupeň kvality Q4
Tmelenie povrchov, kde sú kladené vyššie nárokmi na kvalitu povrchu. Pre dosiahnutie maximálnej výslednej kvality tmeleného povrchu.

V projekte RenovActive sme použili náš top produkt z portfólia tmelov Knauf UNIFLOTT, ktorý je vyrobený na báze špeciálnej sadry a vyznačuje sa dobrou spracovateľnosťou a pevnosťou. Tmel je dodávaný v práškovej forme pripravený po rozmiešaní s vodou na použitie. UNIFLOTT je vhodný pre kvalitu tmelenia Q1 - Q2. 


 

Pre dosiahnutie kvality tmelenia Q3 - Q4 bude použitý univerzálny ľahčený tmel KNAUF FILL & FINISH LIGHT . Ide o zarobený tmel vhodný pre celoplošné stierkovanie. Tento tmel sa vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou a je ľahko brúsiteľný.